Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych z oc sprawcy wypadku. Działamy w kierunku uzyskania odszkodowania powypadkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wspieramy poszkodowanych udzielając porad prawnych oraz reprezentując przed różnymi organami i zakładami ubezpieczeniowymi.